Etiket: Sırat köprüsü

Sırat köprüsünü nasıl geçeceğiz?

İslam inanışına göre, cehennemin üzerinde kurulmuş bulunan, mahşer günü üstünden yalnız günahsızların geçebileceği ve geçenlerin cennete gideceği dar köprü “Kim, Allah’a güvenip dayanırsa muhakkak doğru yola (sırat-ı müstakime) iletilmiştir.” (Al-i İmrân,… Read more »