Sırat köprüsünü nasıl geçeceğiz?

Sırat köprüsü

İslam inanışına göre, cehennemin üzerinde kurulmuş bulunan, mahşer günü üstünden yalnız günahsızların geçebileceği ve geçenlerin cennete gideceği dar köprü

“Kim, Allah’a güvenip dayanırsa muhakkak doğru yola (sırat-ı müstakime) iletilmiştir.” (Al-i İmrân, 3/101);

Benzersiz Tanıtıcı

İnsanlar kabire koyulduktan sonra kabir insanları amellerine göre cennet bahçesi veya cehennem çukuru olur insanlar melaküt aleminde amellerine göre kıyamet sürecini bekler orada sonsuz bir yaşam vardır âmelleri iyi olanlar kaygısız bir yaşam vardır âmelleri kötü olanları ise kıyamete kadar azaplı günler vardır rivayete göre ameli kötü olanlar YÜCE YÂRADAN yalvarırlar kıyameti kopar diye ama nafile bu günkü anlatacağımız konu sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin cennete girmenin tek yolu sırat köprüsü nü geçmektir sağ ve sol omuzuna iyilik ve kötülük âmellerin melekler tarafından yüklenir sıratın önüne bırakilirsin o kıl gibi kılıçtan keskin köprüden amellerin doğrultusunda geçersin peki bizler sırat köprüsü icin ne gibi hazırlıklar yaptık bir empati kurmak lazım bir insanın maksimum seksen yıl yaşadığını var sayalım bu seksen yıl icine sırat köprüsünden geçmek için hangi ameli sihdirdik hayat akıp gidiyor elimizden ve her gün bir az daha yaklaşıyoruz mezara ve sonsuz hayata peki YÜCE YÂRADAN nın rızası için ne götürüyoruz yanımızda peki sırat köprüsünden geçmek için iyilik âmelimiz buna yetecekmi iyilik ve kötülüklerimizi hakkin terazisine koyulduğunda amellerimiz bizi sırat köprüsünden geçmeye yetecekmi bunları kendimize sormamız lazım şu üç günlük dünyada sonsuz yaşamı düşünmemiz lazım bu tür ibretlik yazıların devamı için sayfamıza beğenip paylaşmayı unutmayalım unutmayın hayat paylaştıkça güzeldir

Fani dünya gülümserken insanlığa baki olan dünya hep Ağladı insanliğa

Açık kaynak

Kıldan ince kılıçtan keskin

Bir cevap yazın