Tüm insanlarin Regaip kandili mübarek olsun

Regaip Kandiliniz mübarek olsun !!!

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü “arzulamak, meyletmek” anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur’an’da geçmez. VikipediWEB’DEN VİDEOLA

Benzersiz Tanıtıcı

(R ) -ABLERININ emrine uyanlar için mükâfatın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır!

Rad süresi 18 ayet

(E )-ğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma! 

Enâm süresi 35 ayet

(G)- aşiye süre 30 ayet İnkâr edenlere gelince, onlara şöyle denir: “Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?

(Â) mma (malı ile Allah’a) ihtiyaç göstermiyene gelince;

Abese süresi 5 ayet

( i ) nsan hayra dua eder gibi şerre de du a etmekte. İnsan pek aceleci oldu.

isra süresi 11 ayet

(P ) eygamber, Rabbi’nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. “Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler.

Baraka 285 ayet

(A )ndolsun ki b(i)z, (dünyaya) (e)n yakın olan (g)öğü kandillerle donattık. Bunla(r)ı şeytanlara atış taneleri ya(p)tık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. “

Mülk, 67/5) 

( R) (E) ( G) (A) (i) (P)

Mülk nedir ?

Açık

mülk için sözlük sonucu

ad

  1. 1.ev, dükkân, arsa, arazi gibi taşınmaz mal.
  2. 2.vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı.
  3. Dip not
  4. Kainat ve evren her şey YÜCE YÂRADAN nin mülküdür !!!

Regaip Kandiliniz mübarek olsun tüm insanlığa barış mutluluk huzur ve kardeşlik getirmesini YÜCE YÂRADAN niyaz ederim

Mahir zain Maşaallah

Benzersiz Tanitici

About Benzersiz Tanitici

Benzersiz tanıtıcı Benzersiz tanıtıcı veya benzersiz tanımlayıcı (UID), bilişim alanında spesifik bir amaç ve (muhtemelen örtük olan) bir dizi nesne için kullanılan tüm tanıtıcılar arasında benzersiz olması garanti olan her türlü tanıtıcıdır.

Bir cevap yazın